Radio stations in Kota Kinabalu

Radio
Frequency (FM) Genres
Hot FM Hot FM 87.7 90's
Klasik FM Klasik FM 88.1 classic
Nasional FM Nasional FM 88.9 classic
Sabah FM Sabah FM 89.9 talk
TraXX FM TraXX FM 90.7 hits
Ai FM Ai FM 91.9 hits
Sabah VFM Sabah VFM 92.7 pop
Ikim FM Ikim FM 93.9 islamic
Melody FM Melody FM 98.6 old songs
Hitz FM Hitz FM 100.8 hits
Mix FM Mix FM 101.6 pop
Era FM Era FM 102.4 hits
Tea FM Tea FM 102.8 talk
Lite FM Lite FM 103.2 80's
MY FM MY FM 104.0 pop
Sinar FM Sinar FM 104.9 old songs
Suria FM Suria FM 105.9 80's
Bernama Radio Bernama Radio 107.9 talk