Radio stations in Kota Kinabalu

Radio
Frequency (FM) Genres
Hot FM Hot FM 87.7 top 40
Radio Klasik Radio Klasik 88.1 Oldies
Nasional FM Nasional FM 88.9 news
Sabah FM Sabah FM 89.9 talk
TraXX FM TraXX FM 90.7 talk
Ai FM Ai FM 91.9 talk
Sabah VFM Sabah VFM 92.7 talk
8FM 8FM 95.7 top 40
Kupi-Kupi Kupi-Kupi 96.3 Contemporary Hit
Melody FM Melody FM 98.6 Contemporary Hit
Hitz FM Hitz FM 100.8 Contemporary Hit
Era FM Era FM 102.4 Contemporary Hit
Era FM Sabah Era FM Sabah 102.4 top 40
Tea FM Tea FM 102.8 talk
Lite FM Lite FM 103.2 Easy listening
MY FM MY FM 104.0 top 40
Sinar FM Sinar FM 104.9 Classic hits
Bernama Radio Bernama Radio 107.9 talk